Smits Letselschade

Hoe ziet de gang van zaken eruit bij de behandeling van letselschade?

Het behandelingsproces bij letselschade zaken is ingewikkeld en daardoor niet bondig te verwoorden. Als de aansprakelijkheid nog niet is vastgesteld zal onze schaderegelaar met u overleggen waarom dit niet het geval is.
Vaak zal een bezoekafspraak worden gemaakt om een zogenaamd intakegesprek te laten plaatsvinden. Dat gebeurt bij u thuis. U heeft dan al persoonlijk contact met uw deskundige. Van dat gesprek wordt een uitgebreid verslag gemaakt. Dat verslag is de basis van het dossier. U krijgt dat ter controle toegezonden. Vaak wordt ook de eerste schadestaat opgesteld.
Tijdens het aansprakelijkheidstraject wordt gekeken hoe het ongeval heeft plaatsgevonden en aan wie het ongeval te wijten valt. Nadat aansprakelijkheid vast staat wordt er vaak een voorschot op de totale schade uitgekeerd. In het gehele schaderegelingstraject onderhouden wij regelmatig contact met u. U ontvangt kopieŽn van alle inkomende en uitgaande brieven. Daarnaast wordt uw schade bijgehouden in een schadestaat. Die ontvang u ook, zodat u eventuele aanvullingen kenbaar kunt maken.

Globaal kan dat worden ingedeeld in drie trajecten. Voor een beschrijving gaat u naar deze pagina

Hierna volgt de feitelijke vaststelling en regeling van de schade. Hierin wordt bepaald welke klachten door het ongeval zijn ontstaan en welke beperkingen u daardoor ondervindt. Wij vragen alle noodzakelijke medische informatie op door bij bijvoordeeld uw huisarts, fysiotherapeut, tandarts en behandelend specialisten aan te schrijven. Deze zijn op grond van de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst verplicht gegevens te verstrekken over het ongeval. Onze schaderegelaar zal u vragen hem daartoe te machtigen. Van al deze informatie ontvangt u kopieŽn. Onze medisch adviseur formuleert op basis van de ingewonnen informatie vervolgens een advies, waarin hij uiteenzet waaruit uw klachten bestaan, of deze aan het ongeval kunnen worden toegerekend en wat zijn verwachtingen zijn met betrekking tot uw herstel. Uiteraard wordt ook nu weer naar de schadestaat gekeken en bezien of u voldoende voorschotten op uw schade hebt gekregen.

Als laatste is er de afwikkelingfase. Hierin wordt de omvang van uw totale materiŽle en immateriŽle letselschade begroot en gevorderd van de wederpartij. Onze letselschadedeskundige licht u in over de mogelijkheden, waarna onderhandelingen beginnen over de afwikkeling.
Voor meer informatie over uw persoonlijke situatie of voor een afspraak kunt u gebruik maken van het contactformulier. Bellen kan ook: 034 777 8105.

Terug naar veel gestelde vragen of naar de beginpagina

foto fs

de letselschade-deskundige


-- Veel gestelde vragen: --© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl