Smits Letselschade

Veelgestelde vragen

1. Kan ik met alle soorten letselschade bij u terecht?
2. .. als de dokteren "niets kunnen vinden"?
3. Wat kost juridische hulp mij?
4. Waarom in een vroeg stadium een professional inschakelen voor uw letselschade?
5. Hoe ziet de gang van zaken eruit bij de behandeling van letselschade?
6. Welke partijen zijn betrokken in het schaderegelingsproces?
7. Wat is een redelijk smartengeldbedrag?
8. Aansprakelijkheid wordt maar niet erkend, wat kunt u dan voor mij betekenen?
9. Mijn rechtsbijstandverzekeraar reageert maar niet, ....?
10.Hoe lang duurt een letselschade zaak gemiddeld?
11.Kunt u mij ook helpen re-integreren op de arbeidsmarkt?

Als uw vraag er niet bijstaat neem dan geheel vrijblijvend contact op, of
bel voor een gratis advies met 034 777 8105

1. Kan ik met alle soorten letselschade bij u terecht?

U kunt bij ons kantoor terecht als u door een ongeval letselschade heeft opgelopen. Als de veroorzaker aansprakelijk is kunnen wij u kosteloos bijstaan. Ook als u niet weet of de tegenpartij aansprakelijk is, is het zinvol contact met ons op te nemen. Wij kunnen met u nagaan en zelfs onderzoeken of aansprakelijkheid aanwezig is of alsnog aan te tonen is. Dat doen wij meestal op basis van no win no fee basis. Dus als het niet lukt de aansprakelijkheid rond te krijgen bent u ons kantoor niets verschuldigd.

In verreweg de meeste gevallen echter kunnen wij u helpen. De kosten, die dat met zich meebrengt, worden verhaald op de (verzekeraar van) de schadeveroorzaker.

Terug naar veel gestelde vragen of naar de beginpagina

2. .. ook als de dokteren "niets kunnen vinden"?

Het komt vaak voor dat slachtoffers wel klachten hebben - soms een heel breed klachtenpatroon - maar dat de artsen geen afwijkingen kunnen vinden die de klachten zou kunnen verklaren. Whiplashklachten zijn een bekend voorbeeld, maar ook voor klachten van de rug of soms van de knieŽn zijn geen duidelijke oorzaak te vinden. Veelal moeten deze klachten het gevolg zijn van het overkomen verkeersongeval. Dan gaat om niet-objectiveerbaar letsel. Dat hoeft evenwel de vergoeding van de schade niet in de weg te staan. Wij vertellen u graag hoe we dat aanpakken.

Bij whiplash is er altijd sprake van nekpijn, een stijve nek met soms uitstaling naar de schouders en armen. De pijn straalt soms ook uit naar het achterhoofd. De whiplash klachten nemen toe bij fysieke inspanning en spanningen (stress); ze zijn belastingsafhankelijk. Aangezien whiplashklachten geen medisch objectiveerbare oorzaak hebben, is dat een bron voor discussie over de vraag wat de omvang is van de letselschade. Onze letselschaderegelaar is goed thuis in deze problematiek en zal u helpen om uw schade te verhalen. U kunt uw zaak bij ons aanmelden middels het contactformulier of geheel vrijblijvend bellen met 034 777 8105. Tijdens het telefoongesprek wordt u geÔnformeerd over de verhaalsmogelijkheden.
Aansluitend kunt besluiten of u met ons in zee gaat.

Kortom ook bij klachten zonder medische afwijkingen kunnen wij u in de meeste gevallen kosteloos bijstaan.

Terug naar veel gestelde vragen of naar de beginpagina

3. Wat kost de juridische hulp?

Veel slachtoffers van bijv. een verkeersongeval of bedrijfsongeval hebben het idee dat juridische hulp bij het verhalen van hun letselschade veel gaat kosten.

Dat hoeft absoluut niet; die kosten zijn volledige verhaalbaar. Sterker nog, u heeft gewoon recht op goede juridische bijstand. De kosten komen voor rekening van de veroorzaker. Onze nota gaat namens u direct naar de aansprakelijke partij - u ontvangt een kopie - waardoor de kosten onze dienstverlening rechtstreeks aan ons betaald worden door de verzekeraar van de schadeveroorzaker. Hier leest u meer over onze kosteloze bijstand.

Terug naar veel gestelde vragen of naar de beginpagina

4. Waarom in een vroeg stadium een professional inschakelen voor uw letselschade?

Behandeling en afwikkeling van letselschade is vaak een complexe aangelegenheid; de verzekeraar kan beschikken over alle deskundigheid die maar denkbaar is. Schaderegelaars zijn zonder uitzondering goed opgeleid voor hun taak. Van belang is het dan, dat ook u kan rekenen op de bijstand van zo'n deskundige. U weet dan zeker dat uw letselschade op de goede manier wordt opgesteld, onderbouwd en afgewikkeld. De bijstand die u krijgt van ons kantoor is dan minimaal gelijk aan - of beter - dan de bijstand die de verzekeraar ingehuurd heeft.

Onze letselschadedeskundige heeft ruim 30 jaar ervaring en kan u duidelijk informeren en uw belangen goed verdedigen. Te meer omdat onze diensten in de meeste gevallen geheel kosteloos zijn, is het in uw voordeel dat u direct wordt bijgestaan door iemand die thuis is in deze wereld. Professionele en zeker ook betrokken aandacht staan bij onze schaderegelaar hoog in het vaandel.

Terug naar veel gestelde vragen of naar de beginpagina

5. Hoe ziet de gang van zaken eruit bij de behandeling van letselschade?

Het behandelingsproces bij letselschade zaken is ingewikkeld en daardoor niet bondig te verwoorden. Als de aansprakelijkheid nog niet is vastgesteld zal onze schaderegelaar met u overleggen waarom dit niet het geval is.
Vaak zal een bezoekafspraak worden gemaakt om een zogenaamd intakegesprek te laten plaatsvinden. Dat gebeurt bij u thuis. U heeft dan al persoonlijk contact met uw deskundige. Van dat gesprek wordt een uitgebreid verslag gemaakt. Dat verslag is de basis van het dossier. U krijgt dat ter controle toegezonden. Vaak wordt ook de eerste schadestaat opgesteld.
Tijdens het aansprakelijkheidstraject wordt gekeken hoe het ongeval heeft plaatsgevonden en aan wie het ongeval te wijten valt. Nadat aansprakelijkheid vast staat wordt er vaak een voorschot op de totale schade uitgekeerd. In het gehele schaderegelingstraject onderhouden wij regelmatig contact met u. U ontvangt kopieŽn van alle inkomende en uitgaande brieven. Daarnaast wordt uw schade bijgehouden in een schadestaat. Die ontvang u ook, zodat u eventuele aanvullingen kenbaar kunt maken.

Globaal kan dat worden ingedeeld in drie trajecten. Voor een beschrijving gaat u naar deze pagina

Hierna volgt de feitelijke vaststelling en regeling van de schade. Hierin wordt bepaald welke klachten door het ongeval zijn ontstaan en welke beperkingen u daardoor ondervindt. Wij vragen alle noodzakelijke medische informatie op door bij bijvoordeeld uw huisarts, fysiotherapeut, tandarts en behandelend specialisten aan te schrijven. Deze zijn op grond van de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst verplicht gegevens te verstrekken over het ongeval. Onze schaderegelaar zal u vragen hem daartoe te machtigen. Van al deze informatie ontvangt u kopieŽn. Onze medisch adviseur formuleert op basis van de ingewonnen informatie vervolgens een advies, waarin hij uiteenzet waaruit uw klachten bestaan, of deze aan het ongeval kunnen worden toegerekend en wat zijn verwachtingen zijn met betrekking tot uw herstel. Uiteraard wordt ook nu weer naar de schadestaat gekeken en bezien of u voldoende voorschotten op uw schade hebt gekregen.

Als laatste is er de afwikkelingfase. Hierin wordt de omvang van uw totale materiŽle en immateriŽle letselschade begroot en gevorderd van de wederpartij. Onze letselschadedeskundige licht u in over de mogelijkheden, waarna onderhandelingen beginnen over de afwikkeling.
Voor meer informatie over uw persoonlijke situatie of voor een afspraak kunt u gebruik maken van het contactformulier. Bellen kan ook: 034 777 8105.

Terug naar veel gestelde vragen of naar de beginpagina

6. Welke partijen zijn betrokken in het schaderegelingsproces?

In eerste instantie is uw letselschadedeskundige uw contactpersoon. Hij is de centrale persoon; aanspreekpunt voor u en de ander partijen. De aansprakelijkheidsverzekeraar is altijd op de achtergrond aanwezig. Meestal krijgt u als slachtoffer van een ongeval ook te maken met een door de verzekeraar van de aansprakelijke partij ingeschakelde deskundige. Deze zal u willen bezoeken. Dat gebeurd in overleg en aanwezigheid van onze deskundige.

Daarnaast kan een arbeidsdeskundige worden ingeschakeld als u door het ongeval problemen heeft met werken. Wij streven er wel naar u zoveel mogelijk te ontlasten en namens u op te treden. Zo kunt u zich richten op uw herstel en revalidatie. Regelmatig wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen uw dossier.
Als u niet helemaal hersteld, is vaak een onafhankelijk medisch onderzoek nodig. Over de noodzaak zal onze letselschadedeskundige u informeren.

Terug naar veel gestelde vragen of naar de beginpagina

7. Wat is een redelijke smartengeldbedrag?

Indien u door schuld van een ander een ongeval hebt gehad en daardoor letselschade lijdt, kunt u naast de materiŽle schade vergoeding vorderen van de immateriŽle schade; de smartengeldvergoeding. Smartengeld dient als financiŽle compensatie voor de geleden en te lijden pijn en eventuele ontsiering van het lichaam, de eventueel blijvende klachten en beperkingen als gevolg van het ongeval.

De hoogte van smartengeld is afhankelijk van de ernst van uw letsel, het karakter van de behandeling, de herstelduur, de invloed die het heeft op uw dagelijks functioneren. Belangrijk is ook of het letsel helemaal overgaat en of geen late gevolgen te verwachten zijn. Het is dus afhankelijk van uw persoonlijk situatie en het herstel. Het kan pas worden vastgesteld als er een eindtoestand is ontstaan; dat is als het letsel is hersteld of niet meer verandert.

Voor de bepaling van de hoogte van het bedrag zoekt onze deskundige aansluiting bij rechtspraak uit het verleden; dus door te zoeken naar vergelijkbaar letsel in de rechtspraak en vervolgens te kijken wat de rechter heeft toegekend. Aangezien de rechter een grote vrijheid heeft in het begroten van de schade kent de ene rechter meer of minder toe dan de ander. U kunt er van op aan dat onze deskundige aan een zo gunstig mogelijk resultaat voor u werkt.

Terug naar veel gestelde vragen of naar de beginpagina

8. Aansprakelijkheid wordt niet erkend, wat kunt u dan voor mij betekenen?

Het komt voor dat aansprakelijkheid door de tegenpartij niet wordt erkend. Vaak is er een meningsverschil over de toedracht. Van belang is dan vast te stellen welke omstandigheden vaststaan en welke bewezen moeten worden. Vervolgens is de vraag aan de orde: Is dat bewijs te leveren? Het vaststellen van de omstandigheden en het verzamelen van bewijsmateriaal is een kwestie van onderzoek doen. Onze deskundige is ervaren. Hij verricht al jaren toedrachtonderzoek, waarbij te denken is aan bezichtiging van de plaats van ongeval, overleg met de politie, het horen van getuigen, het maken van een reconstructie ter plaatse of aan de hand van de klassieke mechanica. Desnoods schakelt hij ter objectievering van zijn standpunt een verkeerongevallendeskundige in.

U ziet dat het ook in zo`n geval goed is om u te laten bijstaan door de deskundige. Ons kantoor is prime uitgerust om u te adviseren. Meestel doen we dit soort onderzoeken op basis van no win no fee. Het inschakelen van een externe deskundige brengt wel kosten met zich mee, maar dat stemmen we af, voordat de opdracht de deur uit gaat.

Meld uw ongeval vrijblijvend aan en laat u informeren wat ons kantoor voor kan betekenen. contactpagina. U kunt ook vrijblijvend bellen 034 777 8105.

Terug naar veel gestelde vragen of naar de beginpagina

9. Ik ben niet zo tevreden over mijn rechtsbijstandverzekeraar, wat kunt u voor mij doen?

Geen negatief woord over de goede rechtsbijstandverzekeraars, maar het komt helaas vaak voor dat de dienstverlening van rechtbijstandverzekeraars niet voldoet aan de verwachtingen. Als u niet tevreden bent over uw rechtsbijstandverzekeraar of als deze onvoldoende actie onderneemt om de omvang van uw letselschade vast te stellen - veel rechtsbijstandverzekeraars komen niet eens bij u bezoek - kan dat voor onnodige frustratie van de afhandeling zorgen. Het resultaat kan ook onder druk komen te staan. Dat is niet alleen erg vervelend maar kan ook financieel nadelig zijn. Soms zijn achterstanden bij rechtsbijstandverzekeraar daar debet aan, omdat behandelaars structureel te weinig tijd wordt gegeven uw dossier goed te doen of is er onvoldoende deskundigheid en/of ervaring bij de behandelaar. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en snelheid waarmee uw letselschadezaak wordt behandeld. Wanneer u van mening bent dat uw belangen niet goed worden behartigd is het raadzaam over te stappen naar een onafhankelijk letselschade bureau zoals dat van ons.
Onze letselschaderegelaar zorgt er voor dat er voor iedere individuele client voldoende tijd is gereserveerd zodat de kwaliteit en snelheid waarmee uw letselschadezaak wordt behandeld optimaal is.
Ook komt het voor dat het bereikte resultaat tegenvalt. Het is onze deskundige vaak gelukt een gunstiger resultaat te bereiken - een enkele keer het honderdvoudige - dan wat de rechtsbijstandverzekeraar een aanvaardbaar resultaat achtte. Het is overigens niet altijd verstandig over te stappen; bij voorbeeld als er geprocedeerd moet worden. Het inwinnen van een second opinion is in deze situaties verstandig en bij ons altijd gratis. Ga naar de contactpagina of bel vrijblijvend 034 777 8105.

Terug naar veel gestelde vragen of naar de beginpagina

10. Hoe lang duurt een letselschade zaak gemiddeld?

Dit hangt helemaal af van de ernst van het letsel, de herstelduur, de invloed op uw persoonlijke omstandigheden en zeker ook de vraag of het letsel wel helemaal herstelt. Het beleid van onze deskundige is, zo snel dat verantwoord is, aan een regeling te gaan werken. Alles uiteraard in overleg met u; niet alleen over het moment dat aan een regeling kan worden gedacht, maar ook de inhoudelijke kant daarvan. U ontvangt vooraf een concept van het regelingsvoorstel.

Neem vrijblijvend voor meer informatie, contact op met ons kantoor op en leg uw vragen voor. Onze letselschadedeskundige kan u dan op uw persoonijke situatie toegesneden advies geven. U kunt gebruik maken van de contactpagina of vrijblijvend bellen met 034 777 8105.

Terug naar veel gestelde vragen of naar de beginpagina

11. Kunt u mij ook helpen terug te keren op de arbeidsmarkt(re-integreren)?

Onze letselschade deskundige heeft ervaring met reÔntegratie. Hij is een groot voorstander zijn cliŽnten desgewenst de gelegenheid te geven naar vermogen weer te gaan werken. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het slachtoffer en de zijn/haar klachten en beperkingen daarbij centraal hoort te staan.

Daarnaast werkt ons kantoor nauw samen met diverse gekwalificeerde register-arbeidsdeskundigen. Deze kunnen u zeer goed begeleiden bij de terugkeer in het arbeidsproces. De kosten van deze werkzaamheden worden betaald door de verzekeraar van de schadeveroorzaker.

Terug naar veel gestelde vragen of naar de beginpagina

foto fs

..... na een ongeval staat uw wereld meestal op zjn kop, bij u zullen vele vragen leven ..........


© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl