Smits Letselschade

Wat is een redelijke smartengeldbedrag?

Indien u door schuld van een ander een ongeval hebt gehad en daardoor letselschade lijdt, kunt u naast de materiŽle schade vergoeding vorderen van de immateriŽle schade; de smartengeldvergoeding. Smartengeld dient als financiŽle compensatie voor de geleden en te lijden pijn en eventuele ontsiering van het lichaam, de eventueel blijvende klachten en beperkingen als gevolg van het ongeval.

De hoogte van smartengeld is afhankelijk van de ernst van uw letsel, het karakter van de behandeling, de herstelduur, de invloed die het heeft op uw dagelijks functioneren. Belangrijk is ook of het letsel helemaal overgaat en of geen late gevolgen te verwachten zijn. Het is dus afhankelijk van uw persoonlijk situatie en het herstel. Het kan pas worden vastgesteld als er een eindtoestand is ontstaan; dat is als het letsel is hersteld of niet meer verandert.

Voor de bepaling van de hoogte van het bedrag zoekt onze deskundige aansluiting bij rechtspraak uit het verleden; dus door te zoeken naar vergelijkbaar letsel in de rechtspraak en vervolgens te kijken wat de rechter heeft toegekend. Aangezien de rechter een grote vrijheid heeft in het begroten van de schade kent de ene rechter meer of minder toe dan de ander. U kunt er van op aan dat onze deskundige aan een zo gunstig mogelijk resultaat voor u werkt.

Terug naar veel gestelde vragen of naar de beginpagina

foto fs

de letselschade-deskundige

-- Veel gestelde vragen: --


© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl