Smits Letselschade

Overlijden

Het vaststellen van schade door overlijden is ingewikkeld en kent veel specifieke aspecten.

Het vaststellen van deze schade vereist daarom bijzondere aandacht en vooral ook specifieke vakkennis.

Bestaande rekenmodellen zoals deze door zowel verzekeraars als belangenbehartigers worden gebruikt geven rekenresultaten die niet in overeenstemming zijn met de rechtspraak. De rekenmodellen zijn niet of onvoldoende toegespitst op inkomenssituaties zoals we deze in het huidige tijdsgewricht tegenkomen, waarbij te denken is aan het feit dat veel gezinnen tweeverdieners kennen die elk hun bijdrage leveren aan het levensonderhoud in dat gezin.Zie ook dit artikel van de hand van F.H. Smits.

Bij het vaststellen van overlijdenschade wordt steevast gebruik gemaakt van rekenmodellen, die niet zijn toegesneden op diversiteit in gezinssituaties. Soms lijkt de aanvankelijk berekende schade te verdwijnen als sneeuw voor de zon of geeft een rekenmodel uitkomsten die op basis van de stand van de rechtspraak niet verdedigbaar zijn.

Smits Letselschade heeft ervaring met deze valkuilen. De praktijk leert
dat de argumenten van Smits Letselschade worden gevolgd, waardoor ook werkelijk wordt betaald wat de nabestaanden tekort komen in hun levensonderhoud.


foto

een overlijdensschade is al triest genoeg, laat de afwikkeling over een deskundige

-- Veel gestelde vragen: --


© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl