Smits Letselschade

Ik ben niet zo tevreden over mijn rechtsbijstandverzekeraar, wat kunt u voor mij doen?

Geen negatief woord over de goede rechtsbijstandverzekeraars, maar het komt helaas vaak voor dat de dienstverlening van rechtbijstandverzekeraars niet voldoet aan de verwachtingen. Als u niet tevreden bent over uw rechtsbijstandverzekeraar of als deze onvoldoende actie onderneemt om de omvang van uw letselschade vast te stellen - veel rechtsbijstandverzekeraars komen niet eens bij u bezoek - kan dat voor onnodige frustratie van de afhandeling zorgen. Het resultaat kan ook onder druk komen te staan. Dat is niet alleen erg vervelend maar kan ook financieel nadelig zijn. Soms zijn achterstanden bij rechtsbijstandverzekeraar daar debet aan, omdat behandelaars structureel te weinig tijd wordt gegeven uw dossier goed te doen of is er onvoldoende deskundigheid en/of ervaring bij de behandelaar. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en snelheid waarmee uw letselschadezaak wordt behandeld. Wanneer u van mening bent dat uw belangen niet goed worden behartigd is het raadzaam over te stappen naar een onafhankelijk letselschade bureau zoals dat van ons.
Onze letselschaderegelaar zorgt er voor dat er voor iedere individuele client voldoende tijd is gereserveerd zodat de kwaliteit en snelheid waarmee uw letselschadezaak wordt behandeld optimaal is.
Ook komt het voor dat het bereikte resultaat tegenvalt. Het is onze deskundige vaak gelukt een gunstiger resultaat te bereiken - een enkele keer het honderdvoudige - dan wat de rechtsbijstandverzekeraar een aanvaardbaar resultaat achtte. Het is overigens niet altijd verstandig over te stappen; bij voorbeeld als er geprocedeerd moet worden. Het inwinnen van een second opinion is in deze situaties verstandig en bij ons altijd gratis. Ga naar de contactpagina of bel vrijblijvend 034 777 8105.

Terug naar veel gestelde vragen of naar de beginpagina

foto fs

de letselschade-deskundige
-- Veel gestelde vragen: --
© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl