Smits Letselschade

Links over letselschade

Algemene sites

Als u slachtoffer of nabestaande bent van een geweldmisdrijf kunt u een beroep doen op Schadefonds Geweldmisdrijven. Invulformmulieren vindt u op de site van het fonds of hier:

Personenschade Instituut van verzekeraars Stichting PIV

Informatie en formulieren om te downloaden

Algemeen

aanvraagformulier Schadefonds Geweldsmisdrijven

aanvraagformulier Schadefonds Geweldsmisdrijven

spoorboekje art. 185 Wegenverkeerswet

termijnen expertiserend geneeskundig onderzoek

normen snelheid aansprakelijkheidstraject

Van de Letselschaderaad (voorheen NPP)

aanbeveling Huishoudelijke Hulp NPP

aanbeveling vergoeding tijdens opname in ziekenhuis of in revalidatiecentrum

richtlijn Kilometervergoeding en Ziekenhuisdaggeldvergoeding

richtlijn studievertraging

richtlijn zelfwerkzaamheid

richtlijnen licht letsel

Over Gedragscode Behandeling Letselschade

Gedragscode behandeling letselschade

Samenvatting beginselen Gedragscode Behandeling Letselschade

Gids gedragscode

Verzekeringsaspecten

Verzamelpagina over verzekeraars over personenschade

Voor uw verzekeringen kunt u gaan naar MC Verzekeringen

Voor het geval u letselschade heeft door een onbekend of onderverzekerd motorrijtuig (auto, motor, bromfiets, brommobiel, gemotoriseerd invalidenvervoermiddel Het Waarborgfonds Motorverkeer

Als een buitenlander bij het ongeval is betrokken Het Nederlandsbureau van Motorrijtuigverzekeraars

Diverse verzamelsites

- Portaal over personenschade

- Verzamelpagina I van startpagina.nl

- verzamelpagina II van startkabel.nl

- Verzamelpagina III van linkspagina.nl

- Over whiplashletsel

- eveneens whiplash

- Ziekenhuis woordenboek.

- Juridisch woordenboek.

- Expertise in verzekeringszaken


links


-- Veel gestelde vragen: --


© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl
<