Smits Letselschade

Overzicht van (mogelijke) schadeposten

Reiskosten

Wijze van vervoer
- openbaar vervoer of (kostprijs te bepalen aan de hand van vervoersbewijzen)
- per auto Ä 0,24 per km. tenzij aannemelijk is dat de werkelijke kosten hoger zijn.
Waarvoor u reist:
- In zijn algemeenheid alle reizen die zonder ongeval niet gemaakt zouden zijn, bijv.
- Voor ziekenhuisbezoek gezinsleden tijdens opname
- Bezoek artsen, therapeuten en specialisten (handig om afspraken kaartjes te bewaren)
- Duurder vervoer naar werk of school zonder ongeval met de (brom)fiets gegaan zou zijn.
- Extra kosten vervoer naar school om studievertraging te voorkomen.

Ziektekosten

- gemis no claim of te betalen eigen risico voor de zorgverzekering; aannemelijk te maken aan de hand van afrekeningen van zorgverzekeraar
- Voor eigen rekening blijvende therapieŽn zoals fysiotherapie als u geen aanvullende zorgverzekering heeft
- Idem voor tandartskosten als u gebitschade heeft opgelopen.
- Door artsen of therapeuten geadviseerde voorzieningen, zoals brace, nekbanden, douchezakken, douchestoeltje enz.

Huishoudelijk hulp

- De eerste 1,5 tot 3 maanden gaan verzekeraars uit van forfaitaire bedragen; meestal voldoen deze vergoedingen
- Ook als u mantelzorg krijgt is er ruimte voor vergoeding van de hulp in de huishouding.

Verlies van arbeidsvermogen

Bij letselschade gebruiken we deze vakterm voor verlies van inkomsten. Het wordt op netto basis vastgesteld. Netto is hier bruto verlies minus inkomstenbelasting en sociale verzekeringspremies. Dat kan spelen bij zelfstandig ondernemers en werknemers. Dat kan een gevolg zijn van:
Bij zelfstandigen:
- het aantrekken van van vervangende arbeid of
- het missen van omzet of
- een combinatie van die twee
Bij werknemers:
- De werkgever betaalt het loon niet voor 100% door.
- De werkgever hoeft bepaalde toeslagen niet te betalen als u niet kunt werken, te denken is aan ploegentoeslag, overuren, prestatietoeslag en bijv. toeslagen voor onregelmatig of vuil en onaangenaam werk.
- Als u een km-afhankelijke reisvergoeding ontving, schuilt daar misschien een nadeel in als de werkgever deze niet meer betaalt.
- Uw contract loopt na het ongeval af en wordt wegens het feit dat u niet kunt werken niet verlengd.
De ZW uitkering, waar u dan recht op heeft is dan veelal veel lager dan uw loon.
- U gaat een andere inkomenvervangende uitkering ontvangen.

Deze lijst is als voorbeeld bedoeld. U persoonlijke situatie kan andere vormen van nadeel in zich dragen. Graag bespreek ik de verhaalsmogelijkheden met u.

Studievertraging

Studieuitval is niet altijd meer in te halen. Dat betekent dat de studie vertraagd wordt afgerond - of erger helemaal niet kan worden afgerond. De financiŽle consequenties kunnen belangrijk zijn en moeten worden vastgesteld door onderzoek te doen.

Verlies van zelfwerkzaamheid

Hiermee wordt bedoeld de verminderde mogelijkheden klussen in en om het huis, zoals onderhoud aan woning en tuin te doen. Er zijn veel werkzaamheden denkbaar die door ongevalletsel niet of niet goed meer mogelijk zijn. Vaak moet dan hulp worden aangetrokken. De vergoeding is afhankelijk van de omvang van de verrichte werkzaamheden en de woonsituatie.

Diverse materiŽle schade.

Te denken is aan beschadigde kleding en schade aan goederen die zich in het voertuig bevonden.

Smartengeld

In tegenstelling tot alle hiervoor genoemde schadeposten - die allemaal een financieel nadeel met zich meebrengen - in deze schadepost niet van materiele aard; het wordt ook wel immateriŽle schade genoemd. Het gaat om een vergoeding van een bedrag in eens als vergoeding voor de gemiste levensvreugde door de medische behandelingen, pijn, de beperking die u ondervindt in werk en hobby en de eventueel blijvende gevolgen.
Deze schadepost kan pas worden vastgesteld als de ongevalgevolgen volledig kunnen worden overzien (gaat het wel helemaal over?). Dat is pas na het beŽindigen van de medische behandeling en - als er restverschijnselen zijn - een onafhankelijk onderzoek is geweest.

Wettelijke rente

Zodra de schade is geleden is deze opeisbaar en is daarover wettelijke rente verschuldigd door de tegenpartij. Voor uitgaven die u doet van het moment dat u die kosten moe(s)t betalen, over andere schade posten zoals het smartengeld vanaf de schadedatum.

Buitengerechtelijke kosten

Dat zijn bijvoorbeeld de kosten van mijn kantoor,de deskundigen met wie ik samenwerk en de artsen en therapeuten die kosten in rekening mogen brengen voor het verstrekken van informatie en mijn medisch adviseur. Deze kosten zijn verhaalbaar op de (verzekeraar van de) schadeveroorzaker. U zult doorgaans niets van deze schadepost merken, tenzij de schade niet voor 100% verhaalbaar is; Zie ook de pagina over de kosten.


foto fs

.. buiten smartengeld, kan uw schade flink ten koste van u portemonnee gaan. Het is onze taak die portemonnee weer aan te vullen.-- Veel gestelde vragen: --


© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl