Smits Letselschade

Kosten

Het gaat om de buitengerechtelijke kosten; de kosten die u moet maken om de aansprakelijkheid en schade vast te stellen

Deze komen op grond van het Burgerlijk Wetboek voor vergoeding in aanmerking, zodat u die kosten niet (geheel) zelf hoeft te dragen, maar kunt verhalen. Dat verhalen doet ons kantoor voor u. Van belang is

de mate van aansprakelijkheid

Als de schadeveroorzaker volledig aansprakelijk is voor de schade, dan zijn ook de kosten om uw schade vast te stellen en te verhalen volledig verhaalbaar op de tegenpartij. Dat is Nederlands Recht. Bepaald is dat de kosten voor het vaststellen van de schade en het regelen daarvan tot de schade van het slachtoffer horen. Is de veroorzaker volledig aansprakelijk dan zijn de kosten ook geheel verhaalbaar. Er is slechts één beperking; de kosten moeten redelijk zijn. Het is onze kantoorvisie dat wij ervoor moeten zorgen dat de kosten redelijk blijven en dus volledig verhaalbaar horen te zijn. Mocht de redelijkheid in gevaar komen dan overleggen wij met u.

Wat gebeurt er bij gedeeltelijke aansprakelijkheid.

Het kan zijn dat de tegenpartij niet alle schuld kan worden toegerekend. Uzelf zou bijgedragen kunnen bij hebben bij het ontstaan van het letsel bijvoorbeeld door (ook) een verkeersfout te maken of de veiligheidsgordel niet te dragen. Een deel van de schade is dan verhaalbaar. Stel u heeft de gordel niet gedragen, waardoor het letsel verergerd is. Dan is de schade niet volledig verhaalbaar, maar wel voor (stel) 75%. Dan krijgt u niet alleen 75% van uw schade vergoed, maar ook maar 75% van de kosten. Die overige 25% moet dan zelf dragen. In dergelijk situaties spreek ik af dat het bedrag dat voor eigen rekening blijft gemaximeerd tot een bescheiden percentage van de schadevergoeding.

Bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval kan er meestal geen sprake zijn van eigen schuld en is de schade helemaal verhaalbaar zodra de werkgever niet duidelijk kan maken dat hij aan zijn wettelijke zorgplicht heeft voldaan.


foto

...meestal kost onze bemiddeling u niets ......

-- Veel gestelde vragen: --


© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl