Smits Letselschade

Recente rechtspraak over verlies van arbeidsvermogen (verminderde mogeijkheid inkomsten te verwerven)

Terug naar overzichtpagina Rechtspraak


OmschrijvingInstantie datumVindplaats Toegekend bedrag
Verlies verdienvermogen; invloed bijstandsuitkering, aanvullend onderzoek door arbeidsdeskundige Rechtbank Middelburg
03-02-2010
LJN BL5565n.b.
Carričreontwikkeling rekening houdend met gebrekkige beheersing Nederlands en gebrekkige scholing Rechtbank Utrecht
23-12-2009
LJN BK8454n.b.
Weinig consistent arbeidssituatie op jeugdige leeftijd is niet onveranderlijk, met bijstandsuitkering kan geen rekening gehouden worden Rechtbank Utrecht
11-11-2009
LJN BK4883n.b.
Uitbreiding werkweek van 24 naar 30 u. Leidinggevende verklaart dat gelaedeerde de capaciteiten had om de opleiding tot bejaardenverzorgende te volgen en dat zij die ook daadwerkelijk zou gaan volgen. Het hof ziet geen reden om de verwachting van deze locatiemanager, die deskundig is op het punt van de benodigde capaciteiten voor een bejaardenverzorgende en wetenschap heeft van de plannen van appellante, niet te volgen.Het hof acht het dan ook redelijk om te verwachten gelaedeerde op een zeker moment ook daadwerkelijk bejaardenverzorgende zou zijn geworden Hof Arnhem
08-09-2009
LJN BL0369n.b.
Schade als gevolg missen consumptief voordeel auto van de zaak Hof Amsterdam
04-11-2008
PIV-siten.b.
Vrachtwagenchauffeur zonder ongeval; 10 overuren, eindleeftijd 55 i.v.m. hypothetische kans dat wegens rugklachten ook arbeidsongeschikt geworden zou zijn. Rechtbank Arnhem
02-07-2008
LJN BD7643n.b.
Rechter is bij begroting van schade niet gebonden aan regels van stelplicht en bewijslast Hoge Raad
27-06-2008
LJN BD1842n.b.
Schade onvoldoende aangetoond bij ontbreken van gegevens over arbeidsverleden en inkomsten Hof Den Haag
20-11-2007
LJN BB9590nihil
Op benadeelde rust in beginsel de bewijslast ten aanzien van dit carričreverloop. Op grond van vaste jurisprudentie mogen aan dit bewijs geen al te hoge eisen worden gesteld. Echter, afgezien van voormelde schriftelijke verklaring volgt uit niets dat (benadeelde) ook daadwerkelijk de intentie had om fulltime te gaan werken. Het deskundigenrapport geeft evenmin inzicht op dit punt. De Vree concludeert dat de arbeidsmarkt voldoende mogelijkheden bood c.q. zal bieden om fulltime werkzaam te zijn in de schoonmaakbranche. Dit kan echter niet de conclusie dragen dat het alleszins aannemelijk is dat (benadeelde) van deze mogelijkheden gebruik zou maken. Het had naar het oordeel van de op de weg van (benadeelde) gelegen om haar intentie met bewijs te staven, bijvoorbeeld door een verklaring van haar voormalig werkgever over te leggen waarin deze genoemde intentie onderschrijft, dan wel op dit punt een bewijsaanbod te doen. Nu zij dit heeft nagelaten, heeft zij haar stellingen op dit punt onvoldoende onderbouwd. Rechtbank Dordrecht
08-02-2006
PIV-sitenihilTenslotte vind u hier nog een pagina over de kans op schade in het arbeidsvermogen: de economische kwetsbaarheid

Terug naar overzichtpagina Rechtspraak

foto

Vrouwe Justitia

-- Veel gestelde vragen: --


© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl