Smits Letselschade

Rechtspraak over Smartengeld

Beenletsel
Armletsel
Hoofd- en hersenletsel
Asbestziekte/mesothelioom
Oogletsel
Gehoor
Whiplash
Divers en gecompliceerd letsel

Voor een persoonlijk advies: contactpagina

Beenletsel


OmschrijvingInstantie datumVindplaats Toegekend bedrag
Meisje 13 jaar met brandwonden linkerbeen waardoor 5 á 10 % blijvende invaliditeit Rechtbank Maastricht
03-12-2008
LJN BG5436€ 12.500,00
Achillespees ruptuur Rechtbank Arnhem
23-04-2008
LJN BD1779€ 3.000,00
Fietsongeval; gebroken onderbeen, operatief behandeld en een week ziekenhuisopname, daarnaast postwhiplashbeeld; half jaar arbeidsongeschiktheid. 4% b.i. gehele persoon Rechbank Den Bosch
09-04-2008
LJN BC9828€ 7.500,00
Enkel op meerdere plaatsen gebroken na vlucht voor aanvallende koe Hof Den Bosch
19-02-2008
LJN BC4973fl 15.000,00
Ernstig letsel aan rechter enkel; 10 dagen in het ziekenhuis drie maanden lang thuis op bed heeft moeten liggen; verder zal een nog een operatie moeten plaatsvinden waarbij de enkel wordt vastgezet Rechtbank Arnhem
29-08-2007
LJN BB3640€ 9.000,00
Letsel aan been/knie na auto-ongeluk; lopen met krukken; gevoelloze huid Rechtbank Utrecht
19-09-2007
LJN BB4201€ 7.500,00
Bovenbeenletsel en behandelbare psychische en cognitieve klachten Rechtbank Arnhem
05-12-2007
LJN BC1174€ 3.800,00Terug naar boven op deze pagina of naar Rechtspraak

Armletsel

OmschrijvingInstantie datumVindplaats Toegekend bedrag
Handletsel, twee operaties en enige maanden fysiotherapie, hinder en pijnlijke vinger Hof Den Bosch 08-01-2008 LJN BC2216€ 2.000,00
Elleboogletsel; blijvende invaliditeit vastgesteld van 10%; smartengeld naar de maatstaven van 1990 Hof Den Bosch 09-01-2007 LJN BA2880fl. 16.000,00
Dystrofie één arm als ongevalsgevolg, smartengeld Rechtbank Middelburg
24-06-2009
LJN BK8809€ 36.302,00
Smartengeld in verband met letsel rechterhand, twee operatieve ingrepen, arbeidsongeschiktheid, litteken en blijvende invaliditeit van 5% Rechtbank Middelburg
28-10-2009
BK9207€ 7.500,00


Terug naar boven op deze pagina of naar Rechtspraak

Hoofd- en hersenletsel

OmschrijvingInstantie datumVindplaats Toegekend bedrag
Ernstig hersenletsel; zwaar letsel bij jeugdig persoon, vanwege de vastgestelde cognitieve stoornissen en karakterstoornissen; niet in staat om loonvormende arbeid te verrichten. Hij kan niet zelfstandig wonen en is beperkt in zijn mogelijkheden om een relatie aan te gaan en een gezin te stichten Rechtbank Zwolle
10-11-2004
LJN BC6457€30.000,00
Hersenschudding, hoofdpijn, duizeligheid, nekklachten en gehoorschade Rechtbank Dordrecht
15-08-2007
LJN BB3957€ 7.500,00


Terug naar boven op deze pagina of naar Rechtspraak

Asbestziekte/mesothelioom

OmschrijvingInstantie datumVindplaats Toegekend bedrag
Eternit handelde onrechtmatig t.o.v. aannemer. Op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen hiervan overleden. Ten gevolge van deze ziekte is de levensverwachting plotseling sterk bekort. Mesothelioom gaat bovendien gepaard met ernstig lichamelijk lijden. Rechtbank Rotterdam
29-04-2009
LJN BI8604€ 50.000,00
Mesothelioom; voorschot op schadevergoeding Hof Arnhem
27-02-2007
LJN AZ9763€ 35.000,00

Terug naar boven op deze pagina of naar Rechtspraak

Oogletsel


OmschrijvingInstantie datumVindplaats Toegekend bedrag
Splinter in oog van schepeling, 35% invaliditeit, 40-45% arbeidsongeschikt, Rechtbank schat schade op € 160.000,00, waarvan smartengeld € 15.000.00 Rechtbank Den Haag
10-12-2008
LJN BH5031€ 15.000.00
Mishandeling, oogletsel operaties blindheid aan rechter oog en beperkte visus linker oog na vechtpartij Hof Leeuwarden 06-08-2008 LJN BD9883€ 20.000,00 (conform eis)
Mishandeling, ziekenhuisopname, blindheid aan een oog na caféruzie met bierglas Rechbank Den Bosch
09-04-2008
LJN BD5461€ 25.000,00
Smartengeldvergoeding bij gemis linker oog na mishandeling oogbol operatief verwijderd, ooglidcorrecties (2), oogprothese die jaarlijke gecontroleerd moet worden, fantoompijn. bevestiging vonnis rechtbank Hof Amsterdam 01-04-2008 LJN BD1162€ 20.000,00
Oogletsel, enkele dagen ziekenhuis, operatie, enige tijd nabehandeling; littekens in het gezicht compleet visusherstel Rechtbank Arnhem
29-08-2007
LJN BB4460€ 2.000,00
Verlies van één oog, vergoeding bepaald rekening houdend met alle omstandigheden van het geval, waaronder beperkte draagkracht aansprakelijke partij Hof Den Bosch
24-04-2006
LJN AZ4993€ 15.000,00

Terug naar boven op deze pagina of naar Rechtspraak

Gehoor

OmschrijvingInstantie datumVindplaats Toegekend bedrag
Smartengeld in verband met: hoofdpijn, duizeligheid, innerlijke gespannenheid en vergeetachtigheid; verminderde gehoor waardoor 16% blijvende invaliditeit van de hele mens, alsmede epilepsie en gebruik van medicijnen ter onderdrukking hiervan Rechtbank Utrecht
23-12-2009
LJN BK8454€ 12.000,00
Gehoorschade cellist Hof Arnhem 18-08-2009 LJN BJ5746€ 10.000,00
Hersenschudding, hoofdpijn, duizeligheid, nekklachten en gehoorschade Rechtbank Dordrecht
15-08-2007
LJN BB3957€ 7.500,00
De trommelvliesperforatie, genezen met geringe restverschijnselen. 1% invaliditeit. In de praktijk groter dan 1% blijken te zijn, omdat het richtinghoren verminderd is en een beperking bij verstaan van spraak is ontstaan Rechtbank Arnhem
28-03-2007
LJN BA4252€ 5.000,00

Terug naar boven op deze pagina of naar Rechtspraak

Whiplash


OmschrijvingInstantie datumVindplaats Toegekend bedrag
Een post whiplashsyndroom dat tot 2% blijvende functionele invaliditeit heeft geleid. Feitelijk ervaart [1] therapieresistente nek- en hoofdpijnen, abnormaal snel intredende vermoeidheid met concentratie- en geheugenstoornissen en een beperkte bewegingsvrijheid van rug en nek Rechtbank Middelburg
03-02-2010
LJN BL5565€ 3.000.00
Blijvende functionele invaliditeit van 4%. [2] ervaart nog steeds persisterende nek- en hoofdpijnen, duizeligheid, een abnormaal snel intredende vermoeidheid, een verlaagde frustratietolerantie en een beperkte bewegingsvrijheid van rug en nek. Prof. Wolters heeft vastgesteld dat er ten tijde van zijn onderzoek (december 2004) nog lichte, rechtstreeks aan het ongeval te relateren beperkingen waren bij de uitoefening van activiteiten in het dagelijkse leven Rechtbank Middelburg
03-02-2010
LJN BL5565€ 5.000,00
whiplash Rechtbank Den Haag
04-02-2010
St.PIV€ 7.500,00
whiplash, blijvende invaliditeit 3%; smartengeld Rechtbank Middelburg
14-10-2009
LJN BK8859€ 3.000,00
whiplash; b.i. 2% Door het blijvende letsel is zij niet alleen beperkt in het verrichten van zware huishoudelijke werkzaamheden maar ook in het sporten Rechtbank Amsterdam
11-11-2009
LJN BK7118€ 3.000,00
whiplash zelfstandig accountant in minnelijke regeling Hof Den Bosch
23-06-2009
LJNBJ2127€ 11.345,00
whiplash, b.i. 2% Hof Arnhem
16-06-2009
St.PIV€ 7.000,00
Dat letsel heeft tot forse lichamelijke beperkingen bij [appellante] geleid, genoemd in de beperkingenlijst van Hagen. Gelet op dit een en ander, waarvan het resultaat is dat het persoonlijk en beroepsleven van [appellante] door de gevolgen van twee ongevallen in negatieve zin op een tamelijk vroeg moment in haar leven is veranderd en lettend op de in vergelijkbare gevallen door de Nederlandse rechter toegekende (geïndexeerde) bedragen in die categorie heeft de rechtbank het smartengeld naar billijkheid bepaald op een bedrag van Hof Arnhem
17-02-2009
LJN LJN BH4307€ 12.500,00
Eigenlijk geen neurologische beperkingen meer heeft gevonden, maar dat zich wel klachten voordoen, die de keurende neuroloog aanmerkt als uitsluitend en rechtstreeks ongevalsgevolg. Door het ongeval bedrijf eerder heeft moeten overdragen dan zijn bedoeling was Hof Den Bosch
10-06-2008
LJN BF0360€ 11.000,00
whiplash, 45 jaar 80-100% WAO, werk en carrièreperspectieven moeten opgeven, maar kan ook haar belangrijkste hobby - tuinieren - niet langer als voorheen uitoefenen. Dagelijks met deze klachten en beperkingen geconfronteerd. Aannemelijk is dat vanwege met name de hoofdpijn- en vermoeidheidsklachten ook het sociale leven van A aan kwaliteit heeft ingeboet. Zulks klemt te meer nu, naar A onbetwist heeft gesteld, zij voor het ongeval een (kern)gezonde, goed functionerende vrouw was Rechtbank Amsterdam
03-01-2008
LJN BG3861€ 4.000,00
whiplash 4 % blijvende invaliditeit waardoor [eiseres] in fysieke zin beperkt is op diverse vlakken. Gelet daarop, op het in vergelijkbare gevallen door rechters in Nederland toegewezen smartengeld en op het bedrag dat Bovemij passend acht, begroot de rechtbank de immateriële schade die [eiseres] als gevolg van het ongeval lijdt en heeft geleden op Rechtbank Arnhem
03-09-2008
LJN BG1579€ 5.000,00
whiplash; 4% blijvende invaliditeit Rechtbank Almelo
29-08-2007
LJN BB4557€ 5.000,00
geen hevige en langdurig pijn, wel kalmer aan doen en grenzen stellen Hof Den Bosch
26-06-2007
LJN BB1697€ 1.500,00
whiplash, smartengeld € 10.000,00 verhoogd naar € 15.000,00 vanwege weigering ass. klachten te erkennen Last van voortdurende nekklachten, spierspanningshoofdpijn, depressief toestandsbeeld. Verminderde concentratie, versnelde uitputbaarheid en emotionaliteit. Dagelijks en het sociaal functioneren zijn door het ongeval ernstig beperkt. [eiser] is feitelijk volledig arbeidsongeschikt. Winkel, die hij als zijn levenswerk beschouwde, verloren. Op alle terreinen van het leven treden ernstige belemmeringen op als gevolg van concentratieproblemen, motivatieverlies en extreme moeheid, die alle zijn te beschouwen als verschijnselen van een depressie die weer veroorzaakt is door het ongeval. Een en ander is door OVZ niet dan wel onvoldoende gemotiveerd weersproken. Als gevolg van het ongeval tevens depressieve klachten ontwikkeld, hetgeen een hoger bedrag aan smartengeld rechtvaardigt Rechtbank Zutphen
07-11-2007
LJN BB8032€ 15.000,00

Terug naar boven op deze pagina of naar Rechtspraak

Divers en gecompliceerd letsel


OmschrijvingInstantie datumVindplaats Toegekend bedrag
Dwarsleasie; uitkering ongevallenverzekering niet in mindering, dus ook uitkering die het gevolg is van het niet afsluiten van een ongevallenverzekering niet in mindering Gem. Hof v Justitie
18-08-2009
LJN BJ5903Ant.fl 175.000,00
dwarslaesie na schietincident Rechtbank Utrecht
12-11-2008
LJN BG4165€ 25.000,00
motorrijder, 43 jaar; divers letsel hersenschudding, diverse fracturen, uitval diverse zenuwen, verscheidene operaties, 55-58% b.i. Hij heeft bij het ongeval onder andere een hersenschudding, een gescheurde lever en milt, een sleutelbeenfractuur links, een opperarmbeenfractuur links, een shocklong, een aandoening aan een aantal zenuwen met als gevolg gevoelsstoornissen en pijn, botvorming bij gewrichten en uitval van diverse zenuwen aan arm en been opgelopen. Hij heeft verscheidene operaties moeten ondergaan, die eveneens gepaard gingen met ziekenhuisopnames. Hij heeft een langdurige revalidatie doorgemaakt. Hij heeft moeite met de acceptatie van de blijvende gevolgen van het ongeval. De mate van invaliditeit als gevolg van het ongeval is op 55-58% van de gehele mens te stellen. Voorafgaand aan het ongeval was hij sinds enkele jaren 80-100% arbeidsongeschikt in de zin van de WAO. Wel wordt rekening gehouden met het feit dat het ongeval zijn wens heeft doorkruist om uit de WAO te geraken en in de toekomst als zelfstandige zonder personeel aan de slag te gaan. Vast staat dat hij als gevolg van het ongeval verlies wegens zelfwerkzaamheid heeft. Voor het ongeval was hij, mede gezien zijn beroep als timmerman, in staat allerlei werkzaamheden in en om het huis zelf te verrichten. Door het ongeval is hij daarin ernstig beperkt. Verder herstel van zijn klachten en beperkingen als gevolg van het ongeval is niet te verwachten. Hof Arnhem
14-07-2009
LJN BJ3236€ 40.000,00
neuropraxie van de nervus ischiadicus rechts Rechtbank Alkmaar
22-04-2009
LJN BH9041€ 19.000,00
legionellabesmetting Westfriese flora Rechtbank Arnhem
29-08-2007
LJN BI1927€ 2.000,00
Terug naar boven op deze pagina of naar Rechtspraak


foto

Vrouwe Justitia


-- Veel gestelde vragen: --


© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl