Smits Letselschade

Recente rechtspraak bij overlijdenschade
OmschrijvingInstantie datumVindplaats Toegekend bedrag
Huishoudelijke hulp komt voor vergoeding in aanmerking indien sprake is van behoeftigheid Hoge Raad 12-06-2009 LJN BH6533n.b.
Ook bijdragen van andere aard, als huishoudelijke taken en opvoeding dienen vergoed te worden bij overlijden Hoge Raad 10-04-2009 LJN BG8781n.b.
Abstracte berekening huishoudelijke hulp, invulling begrip "normaal en gebruikelijk" Hoge Raad 11-07-2008 LJN BC9365n.b.
Eindleeftijd levensonderhoud kind is het 21e levensjaar als uitgangspunt ivm familierechtelijke bepalingen inzake alimentaite Rechtbank Roermond
05-12-2007
LJN BC0433n.b.
Echtgenoot overledene eist vergoeding kosten huishoudelijke hulp (5 uur per week x 52 weken x 9,-- = 2.340,--, steeds per jaar, vermeerderd met de wettelijke rente. De (hypothetische) sterftekans van eiser wordt ook hier (zie r.o 4,15), op nihil gesteld. Looptijd tot 60 jaar (gesteld door schaderveroorzaker) tekort en 80 jaar gesteld door eiser te lang Rechtbank Arnhem
17-01-2007
LJN AZ9274n.b.
Eindleeftijd levensonderhoud kind het 21e levensjaar als uitgangspunt ivm familierechtelijke bepalingen inzake alimentatie Rechtbank Zwolle
20-06-2005
LJN AV5225nihil

Terug naar overzichtpagina Rechtspraakfoto

Vrouwe Justitia


-- Veel gestelde vragen: --


© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl