Smits Letselschade

Recente rechtspraak over hulp in de huishouding

OmschrijvingInstantie datumVindplaats Toegekend bedrag
Huishoudelijke hulp door echtgenote (huisarts) tussen 17:30-18:30 waardoor controlebezoeken gemist; 15 dagen x 7 uur; abstracte benadering conform rechtspraak van de Hoge Raad.Vordering alsnog toegewezen. Hof Arnhem 02-03-2010 LJN BL7129n.b.
Abstracte berekening huishoudelijke hulp, invulling begrip "normaal en gebruikelijk" overlijden Hoge Raad 11-07-2008 LJN BC9365n.b.
Vergoeding behoefte aan huishoudelijke hulp indien normaal en gebruikelijk, ook wanneer feitelijk geen kosten gemaakt worden (HR 6 juni 2003, nr. C02/062, NJ 2003, 504). Hoge Raad 05-12-2008 LJN BE9998n.b.

foto

Vrouwe Justitia


-- Veel gestelde vragen: --


© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl